پاداش یک میلیارد ریالی به گزارش کنندگان مزارع غیرمجاز رمز ارز

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، از پرداخت بیش از  یک میلیارد ریال پاداش به گزارش کنندگان مزارع غیرمجاز رمز ارز  در استان خبر داد. “حسین شمسی” با اشاره به آثار مخرب استخراج غیرمجاز رمزارزها عنوان کرد: تاکنون ۷۰ مرکز و ۳۴۳۲دستگاه ماینر در سطح استان شناسایی شده‌است. شمسی با اشاره به […]

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، از پرداخت بیش از  یک میلیارد ریال پاداش به گزارش کنندگان مزارع غیرمجاز رمز ارز  در استان خبر داد.

“حسین شمسی” با اشاره به آثار مخرب استخراج غیرمجاز رمزارزها عنوان کرد: تاکنون ۷۰ مرکز و ۳۴۳۲دستگاه ماینر در سطح استان شناسایی شده‌است.

شمسی با اشاره به اینکه وزارت نیرو با مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال برخورد قضایی خواهد کرد، افزود: مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال از طریق اطلاع رسانی مردمی، نظارت مراکز پایش صنعت برق و از طریق کنتورهای هوشمند و همچنین رصد دستگاه قضایی و انتظامی شناسایی می شوند.

وی بیان کرد: برای استخراج بیت کوین دستگاه‌های استخراج به صورت شبانه‌روزی باید روشن باشند، بنابراین مقدار برق مصرفی و میزان تحمیل آن به شبکه بیش از حد بوده و فشار زیادی را به شبکه توزیع برق وارد می کند .

شمسی خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت نیرو در اعطای امتیاز برق و فعالیت ماینرها به شکلی است که بعد از اینکه صاحبان مزارع پروانه کسب و کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند، تامین برق این مزارع قانونی در اولویت قرار گیرد.