مدیرعامل شرکت توانیر :

٢ هزار مگاوات نیروگاه صنایع تا اوج بار امسال وارد مدار می شود

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: حدود دو هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی که به وسیله صنایع در حال احداث است، تا اوج بار امسال وارد مدار می شود.

٢ هزار مگاوات نیروگاه صنایع تا اوج بار امسال وارد مدار می شود

به گزارش برقاب،به نقل از ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی افزود: براساس ماده ? قانون مانع زدایی صنعت برق، صنایع انرژی بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند ? هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال  از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.

وی اضافه کرد: در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می گیرد.مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است.رجبی مشهدی همچنین گفت: وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه های مذکور را تامین کند.به گفته وی، با استناد به این قانون و توافقنامه ای که میان وزارت صمت و نیرو منعقد شد، تاکنون تقاضا برای احداث ?? هزار مگاوات توسط صنایع به وزارت نیرو ارائه شده و حدود هزار و ??? مگاوات نیروگاه احداث شده و به شبکه برق متصل شده است.مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه نیروگاه های بخش خصوصی نیز همواره در کنار سایر بخش های این صنعت به تولید برق پرداخته اند، خاطرنشان کرد: عرضه برق توسط بخش خصوصی براساس روال معمول در حال انجام است و کاهشی در این خصوص وجود نداشته است، ضمن آنکه در سال گذشته با تغییرات رخ داده نرخ ها برای بخش خصوصی جذاب تر شده و حتی بخش عمده ای از بدهی های صنعت برق به بخش خصوصی نیز از محل اسناد خزانه پرداخت شده است.