١٩ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان وارد مدار شد

مرحله نخست طرح نیروگاه خورشیدی ٤٠ مگاواتی در منطقه صنعتی گل گهر سیرجان به ظرفیت ٩ مگاوات و نیروگاه ١٠ مگاواتی خورشیدی صفاییه در رفسنجان وارد مدار شدند.

١٩ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان وارد مدار شد

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای کرمان، کارشناس نظارت بر تولید این شرکت گفت: نخستین نیروگاه تجدیدپذیر مشمول ماده ١۶ قانون جهش تولید دانش بنیان کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.
محمد اسماعیل محمدی افزود: مرحله نخست طرح نیروگاه خورشیدی ۴٠ مگاواتی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر که با سرمایه گذاری شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و با نظارت و هماهنگی برق منطقه ای کرمان و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی(ساتبا) در منطقه صنعتی گل گهر سیرجان احداث شده، به ظرفیت نامی٩ مگاوات به عنوان نخستین نیروگاه مشمول ماده ١۶ قانون تامین برق صنایع مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی اضافه کرد: نیروگاه ١٠ مگاواتی خورشیدی صفاییه به ظرفیت قراردادی ١٠ مگاوات توسط شرکت نوران انرژی احداث و به شبکه سراسری برق متصل شد.
به گفته وی، قرارداد تضمینی ٢٠ ساله نیروگاه با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه نیز توسط برق منطقه ای کرمان صادر شده است.
محمدی همچنین افزود: این طرح طی مدت ٢۴ ماه در زمینی به مساحت ١۵ هکتار و در مجاورت پست فوق توزیع نوق احداث شده و برق تولیدی آن از طریق یک خط اختصاصی ٢٠ کیلوولت به شبکه سراسری تزریق می شود.
محمدی درباره ویژگیهای فنی این طرح نیز گفت: سازه این نیروگاه به صورت کوبشی اجرا شده و پنلهای به کار رفته در آن ۴١٠ واتی و اینورترهای آن نیز ٢١٠٠ کیلوولت آمپر ظرفیت دارند.