ویژه نامه برقاب به مناسبت هفته دولت در سال 1401

احتراما به استحضار می رساند خبرگزاری برقاب در نظر دارد باتوجه به فرارسیدن هفته دولت گزارش عملکرد سازمانها و ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی ( حوزه آب و برق ) را در جهت تنویر افکار عمومی در قالب ویژه نامه هفته دولت به چاپ برساند و هم زمان در نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران  و نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران توزیع می گردد.