ویژه‌نامه پای فردا بر شانه‌های امروز

ویژه‌نامه «پای فردا بر شانه‌های امروز» با موضوع حال و بایسته‌های سیاست آب و برق توسط “روزنامه ایران” منتشر شد. به گزارش شبکه خبری آب ایران ،این ویژه‌نامه بر مبنای رویکرد روزنامه‌نگاری سیاستی تهیه و منتشر شده و تلاش می‌کند دانش و تجربه مدیران صنعت آب و برق، کارشناسان، اساتید دانشگاه و مدیران شرکت‌های بخش […]

ویژه‌نامه «پای فردا بر شانه‌های امروز» با موضوع حال و بایسته‌های سیاست آب و برق توسط “روزنامه ایران” منتشر شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،این ویژه‌نامه بر مبنای رویکرد روزنامه‌نگاری سیاستی تهیه و منتشر شده و تلاش می‌کند دانش و تجربه مدیران صنعت آب و برق، کارشناسان، اساتید دانشگاه و مدیران شرکت‌های بخش خصوصی درخصوص منابع و مدیریت آب و برق در ایران را ثبت کرده و زمینه‌ای برای انتقال تجربه بین دوره‌های مختلف مدیران فراهم کند.

ویژهنامه «پای فردا بر شانههای امروز» در ۱۲ فصل “مدیریت به‌ هم‌پیوسته منابع آب”، “اقتصاد، فناوری و دیپلماسی برق”، “سازگاری با کم‌آبی”، “بهینه‌سازی مصرف برق”، “سازمان، تامین مالی و نیروی انسانی”، “آب و فاضلاب”، “آینده بدون سوخت‌های فسیلی”، “توسعه منابع آب و خاک”، “مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق”، “لایحه قانون آب”، “مدیریت آب زیرزمینی” و “امور اجتماعی آب و انرژی” به چاپ رسیده است.
ویژهنامه حاضر به جهت نکاتی همچون “مجموعه منسجمی از مصاحبه‌های مدیران ارشد صنعت آب و برق ایران به صورت یک‌جا درباره واقعیت‌ها، دست‌آوردها، مشکلات و بایسته‌های صنعت آب و برق”، “مشارکت مدیران شرکت‌های بخش خصوصی صنعت آب و برق در بیان مسائل، دست‌آوردها و بایسته‌های صنعت آب و برق”، “بیان برخی از مهم‌ترین واقعیات اقتصاد آب و برق ایران و ضرورت‌های اقتصادی برای پایدارسازی منابع آب و برق” و “طرح ضروریات گذار به آینده پایدار منابع آب و برق ایران” حائز اهمیت است.
بیان مسائل مهمی در ابعاد مختلف دیپلماسی آب و برق” و “طرح مسائل، واقعیات، دست‌آوردها و ضروریات آینده‌نگرانه در حوزه‌های مختلف انرژی” از دیگر نکات قابل توجهی است که این ویژه‌نامه به آن پرداخته است.
در بخشی از معرفی این ویژه نامه آمده است: جامعه و دولت در ایران پس از ده‌ها سرمایه‌گذاری و سخت کوشی، دارای‌های بسیاری در صنعت آب و برق اندوخته‌اند که تامین کننده بخش مهمی از رفاه و کیفیت زندگی جامعه ایرانی هستند. صیانت از آن‌ها وظیفه‌ای است که به دانش تخصصی و آگاهی عمومی گسترده‌ای نیاز دارد. منابع و صنعت آب و برق ایران در معرض تهدیدهایی نیز هست که برای رفع آن‌ها و تحقق توسعه پایدار، شناخت دقیق شان ضروری است. صیانت از دارایی‌ها و شناخت تهدیدها به قصد توسعه پایدار مستلزم رویکرد و عملکردی بین بخشی و بین سازمانی به علاوه مدیریت توأمان و بهم پیوسته آب، انرژی و غذا است.
ویژهنامه «پای فردا بر شانههای امروز» توسط روزنامه ایران منتشر شده و در محل‌های توزیع این روزنامه نیز قابل تهیه است.