مدیرعامل آبفای هرمزگان مطرح کرد:

وضعیت آب 103 خانوار روستای توتنگ بهبود می یابد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از تکمیل عملیات توسعه شبکه توزیع و احداث مخزن آب روستای توتنگ شهرستان بندرعباس خبر داد.

عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه شبکه توزیع این روستا فرسوده و برای تامین آب مورد نیاز مشترکین و بهبود فشار آب، یک باب مخزن و شبکه توزیع روستا بهسازی و توسعه یافت، افزود: در اجرای این پروژه 2.5 کیلومتر شبکه توزیع و چهار باب حوضچه شیرآلات با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شد.

وی همچنین گفت: با هدف تامین و ذخیره آب این روستا یک باب مخزن 100 متر مکعبی بتنی با اعتبار 9 میلیارد ریال احداث شد که نیاز آبی 103 خانوار این روستا را تامین خواهد کرد.

به گفته مدیر عامل آبفا، نصب انشعابات نیز طی روزهای آینده انجام و عملیات آبرسانی از طریق شبکه توزیع جدید انجام خواهد شد.