وزیر نیرو وارد شهرستان پارسیان شد

وزیر نیرو که به عنوان نماینده دولت در سفر استانی رئیس جمهور به غرب استان سفر کرده بود دقایقی پیش با استقبال مهندس عبدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و جمعی از مدیران عامل صنعت آب و برق استان وارد شهرستان پارسیان شد.

بازدید از سد و کانال پایین دست سد بردول پارسیان، بازدید از خط انتقال آب بندرچارک به بستک، بررسی خسارات سیل منطقه گوده بستک و دیدار با مردم شهرستان بستک ازبرنامه های دکتر محرابیان در سفر به غرب استان است.