مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد:

ورود نیروگاه های تجدید پذیر و صنعتی جدید به شبکه

مدیرعامل شرکت توانیر در نشست هم اندیشی با مدیران روابط عمومی های صنعت برق کشور، برنامه های عملیاتی گذر از اوج بار ١٤٠٣ را تشریح کرد.

ورود نیروگاه های تجدید پذیر و صنعتی جدید به شبکه

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، دکتر مصطفی رجبی مشهدی در این نشست به تقسیم بندی مشترکان براساس میزان آگاهی از الگوها و مفاهیم مدیریت مصرف، تعداد جمعیت هر خانوار، میانگین مصرف در منطقه و… اشاره کرد و گفت: مهندسی روابط عمومی که به معنای در اختیار گذاشتن ابزارهای مختلف در اختیار روابط عمومی است، اکنون می تواند بزرگترین کمک را به مشترکان داشته باشد.

وی افزود: امسال با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و در اختیار داشتن ابزار اپراتور انرژی، می توان در زمینه تأثیرگذاری بر اذهان عموم مردم موثرتر عمل کرد.
وی با اشاره به برنامه های صنعت برق برای گذر از اوج بار تابستان ١۴٠٣ اظهار داشت: در حوزه تجدیدپذیرها باید ۶ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید وارد مدار کنیم.
همچنین در  پایان سال ١۴٠۴ ظرفیتی در حدود ١٠ هزار مگاوات نیروگاه با مشارکت صنایع وارد مدار خواهد شد که ١٧٠٠ مگاوات آن قرار است تا قبل از اوج بار تابستان پیش رو وارد مدار شود.
به گفته مدیرعامل توانیر، توسعه پستها و خطوط انتقال نیز به همین منوال در حال انجام است.
دکتر رجبی مشهدی در ادامه افزود: در حوزه توزیع نیز هوشمندسازی به خوبی در حال انجام است. در حوزه مصرف صنایع، صنایع شهرکی صرفا ٢۴ ساعت در هفته مدیریت بار خواهند داشت و صنایع بزرگ نیز با هماهنگی وزارت صمت و انجمنها و سندیکاها برنامه ریزی خواهد شد.
صنایع بزرگ براساس قانون مکلف به احداث نیروگاه هستند که مزایای بسیاری برای این صنایع دارد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به این که سهم انرژی در سبد هزینه ای صنایع انرژی بر در دنیا حدود ۵٠ درصد است، اما در ایران زیر ۵ درصد است، خاطرنشان ساخت: صادرات فولاد یا اقلام صنعتی با برق یارانه ای ارزان به معنای صادرات برق جامد است، هر چند که صنعت برق از سود سایر صنایع استقبال می کند.
دکتر رجبی مشهدی با اشاره به تنوع تعداد و نوع مصرف در بخش خانگی با توجه به فرهنگهای مختلف و نوع ساختمانها و تجهیزات متفاوت، از به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مصرف بخش خانگی خبر داد.