سرپرست دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای زنجان:

ورودی سدهای استان نسبت به سال گذشته حدود 43 درصدکاهش داشته است

علیرضا نجفلو، در گفت و گو با خبرنگار واحد خبرصداو سیمای مرکز زنجان گفت:حجم کل ورودی سدهای استان نسبت به سال قبل حدود 43 درصد کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ،نجفلو همچنین با بیان اینکه در بخش کشاورزی حدود 90 درصد میزان مجموع ذخایر آب زیرزمینی و سطحی  مصرف می شود، اظهارداشت: رعایت الگوی مصرف و بحث های کاهش میزان پرت ، عدم کشت محصولات پر آب طلب و استفاده از روش های نوین آبیاری، در مدیریت مصرف و کاهش اثرات بحران آب ،راهگشا خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: شاخصهای آب قابل دسترس مدام در حال کاهش است و این هشدار مهمی برای همه جامعه بوده  و نیاز به تجدیدنظر در نوع مصرف دارد.