مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت:

 وجود دستگاه قضائی و سایه قانون بر سر یک جامعه، ایجاد امنیت و آرامش خاطر می کند

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ،  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در دیدار با رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمان گفت: وجود دستگاه قضائی و سایه قانون بر سر یک جامعه، ایجاد امنیت و آرامش خاطر می کند و در سایه حاکمیت قانون همه بخشهای جامعه مسیر صحیح خود را ادامه می دهند.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه وظیفه تامین برق پایدار مشترکین برعهده صنعت برق به عنوان یک عنصر زیرساختی میباشد اظهارداشت :صنعت برق ، نیازمند صیانت از شبکه و تاسیسات و تجهیزات خود است که در این راستا دستگاه قضا همواره حامی این مجموعه بوده است.

وی همچنین انشعاب های غیر مجاز و وجود رمز ارزهای غیرقانونی در سطح استان را از جمله چالش ها و معضل های شرکت های توزیع برق استان دانست وخواستار برخورد قانونی دستگاه قضایی با این موضوع شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در ادامه به سرقت سیم و تجهیزات برق و همچنین بحث واگذاری انشعاب های غیر دایم برای متقاضیان برق اشاره و از حمایت ها و پیگیری های دادگستری استان در این خصوص قدردانی کرد.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب کرمان در این دیدارباتقدیر از خدمات رسانی صنعت برق استان  گفت: برخورد با متصرفان غیر قانونی زمین، آب و برق در اولویت دستگاه قضا قرار دارد و این موارد به صورت مستمر در شورای حفظ حقوق بیت المال رصد و پیگیری می شوند
مختاری افزود: در تمامی حوزه‌های قضایی شعبات تخصصی رسیدگی در مواردی که با تضییع حقوق بیت المال مواجهه شویم جهت اجرای سریع و موثر قانون تعیین شده است.

گفتنی است در این دیدار آقای علی ضرغام مدیر دفتر حقوقی مدیر عامل را همراهی کرد.