واگذاری و نصب بیش از۳۸هزار و ۷۰۴ فقره انشعاب جدید فاضلاب درسال۱۴۰۲

خانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی: در سال 1402 ودرراستای سالم سازی محیط زیست شهروندان و دفع و تصفیه بهداشتی فاضلاب های خانگی بیش از 38هزار و 704 فقره انشعابات جدید فاضلاب به متقاضیان در سطح استان واگذار و نصب شده است.

به گزارش برقآب، خانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته و باکوشش شبانه روزی پرسنل خدوم کارهای ارزنده ای در بخش فاضلاب در شهرهای استان به انجام رسیده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی افزود: این شرکت در حال حاضر ۷۴ درصد جمعیت شهری در ۶۲ شهر استان با جمعیتی بالغ بر دو میلیون و ۴۰۹ هزار نفر را تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار داده و با واگذاری بالغ بر ۳۸هزار و ۷۰۴ فقره انشعاب جدید فاضلاب در سال ۱۴۰۲ به متقاضیان در سطح استان کل انشعابات فاضلاب با آحاد به ۱۰۵۷ هزار فقره می رسد .
خانی در خصوص واگذاری انشعابات فاضلاب خانگی گفت: ۷۴ درصد از جمعیت شهری استان در قالب ۸۶۵ هزار و ۴۸۷ فقره انشعاب فاضلاب از سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلابهای خانگی بهره مند بوده که این رقم نسبت به متوسط کشوری رشد قابل توجهی را در استان نشان می دهد.