واگذاری مشارکت در مدیریت بلند مدت تصفیه خانه فاضلاب شماره ۵ مشهد به بخش خصوصی

بـا حضور مـعـاون راهـبـری و نـظـارت بـر بـهـره بـرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، جلسه مبادله پیمان مشارکت در مدیریت، راهبری و نگهداری بلند مدت (۲۰ ساله) تصفیه خانه فاضلاب شماره ۵ مشهد (خین عرب) بین شرکت آب و فاضلاب مشهد و شرکت نیلاب صنعت البرز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد، […]

بـا حضور مـعـاون راهـبـری و نـظـارت بـر بـهـره بـرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، جلسه مبادله پیمان مشارکت در مدیریت، راهبری و نگهداری بلند مدت (۲۰ ساله) تصفیه خانه فاضلاب شماره ۵ مشهد (خین عرب) بین شرکت آب و فاضلاب مشهد و شرکت نیلاب صنعت البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد، در این جلسه که با حضور معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری، مدیر کل دفتر تجهیز منابع مالی و مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، مهندس سید حمیدرضا کشفی ضمن ابــراز خرسندی از مشارکت بخش خصوصی در مدیریت تاسیسات فاضلاب گفت: شرکت های پیش رو همواره بنیان گذار ایده هایی هستند که سایر شرکت ها در آینده از آن بهره خواهند برد و شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز همواره از جمله شرکت های پیش رو در حوزه های پشتیبانی فنی و تخصصی بوده است.

وی افزود: با واگذاری بلند مدت این تصفیه خانه به بخش خصوصی، مسیر برای اجرای فعالیت های مشابه در دیگر استان ها گشوده می شود. مـعـاون راهـبـری و نـظـارت بـر بـهـره بـرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: برای این گونه پروژه ها آینده خوبی متصور است و ما شاهد خواهیم بود که در آینده نزدیک بسیاری دیگر از پروژه های صنعت آب و فاضلاب نیز به همین شکل صورت پذیرد.

در ادامه جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با تشریح فرآیند برنامه ریـزی تا اجــرای پیمان مشارکت در مدیریت، راهبری و نگهداری بلند مدت تصفیه خانه فاضلاب خین عرب مشهد گفت: این قـرارداد با هدف افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت، استفاده بهینه از تجهیزات، مدیریت هزینه ها و پایداری بهره برداری منعقد شده است.

مهندس حسین اسماعیلیان ضمن تشکر از همراهی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در طراحی و تهیه اسناد قرارداد مذکور افزود: این دومین قرارداد مشارکت مدیریت، راهبری و نگهداری بلندمدت تصفیه خانه فاضلاب درسطح کشوراست که اولین قرارداد نیز توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد و برای واگذاری تصفیه خانه شماره ۴ مشهد (التیمور) در تابستان سال گذشته به امضا رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد که درسال های آینده بتوانیم شاهد توسعه کمی و کیفی تصفیه خانه های فاضلاب در شهر مشهد و ارتقای بهره وری باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد همچنین به سایر پروژه های در دست پیگیری اشاره کرد و گفت: احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب خین عرب به روش EPCF از طریق فاینانس خارجی، بهره برداری بلند مدت بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب به طول ۹۰۰ کیلومتر، اجرای بخشی از پروژه های تصفیه خانه فاضلاب و تأمین آب مشهد با مدل مدیریت پساب، بهره برداری بلند مدت تاسیسات انتقال آب سد دوستی و تأمین منابع مالی از سایر طرق ممکن همچون بانک های توسعه ای، فاینانس داخلی و خارجی ، اعتبارات ماده ۵۶ تبصره های قانونی و … جهت ایجاد توازن در تاسیسات آب و فاضلاب از جمله مهترین طرح های در دست پیگیری این شرکت برشمرد.

شایان ذکر است در پایان این جلسه مبادله قرارداد مشارکت راهبری و بهره برداری بلند مدت تصفیه خانه فاضلاب خین عرب انجام گردید.