۱۷ هزار انشعاب آب در همدان واگذاری شده

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان همدان از واگذاری ۱۷ هزار و ۱۶۳ انشعاب آب به مشترکین شهری و روستایی استان در سال ۹۹ خبر داد. به گزارش برقآب و به نقل از روابط عمومی آبفای استان همدان، علی قدیمی با اشاره به مجموع انشعابات واگذار شده درحوزه آب و فاضلاب شهری و […]

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان همدان از واگذاری ۱۷ هزار و ۱۶۳ انشعاب آب به مشترکین شهری و روستایی استان در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش برقآب و به نقل از روابط عمومی آبفای استان همدان، علی قدیمی با اشاره به مجموع انشعابات واگذار شده درحوزه آب و فاضلاب شهری و روستایی گفت: سال گذشته مجموعا ۱۱ هزارو ۷۹۱ انشعاب آب و ۱۱ هزارو ۶۸۹ انشعاب فاضلاب به مشترکین شهری استان همدان واگذار شد.
وی با بیان اینکه از مجموع انشعابات واگذار شده؛ ۵ هزارو ۶۳۵ انشعاب آب و ۵ هزارو۶۴۲ انشعاب فاضلاب مربوط به شهرهمدانی بوده است، عنوان کرد: در حوزه روستایی نیز سال گذشته ۵ هزارو ۳۷۲ انشعاب آب و ۶۱ انشعاب فاضلاب به مشترکین عزیز روستایی واگذار شد.
قدیمی یادآور شد: همچنین طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعا یک هزارو۴۶۳ انشعاب آب و یک هزارو ۱۰۲ انشعاب فاضلاب به مشترکین شهری و به ترتیب ۲۱۱ و ۵ انشعاب آب و فاضلاب نیز به مشترکین روستایی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه واگذاری انشعاب آب به معنای در دسترس قرار دادن و فراهم کردن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی است، عنوان کرد: واگذاری انشعاب فاضلاب نیز امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه عمومی جمع آوری فاضلاب را فراهم می آورد.
معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی روش های واگذاری انشعابات،گفت: متفاضیان میتواند با مراجعه به واحدپذیرش امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب، فرم درخواست انشعاب را از مسئول مربوطه دریافت و در این رابطه اقدام نمایند.
وی در نهایت عنوان کرد: هم استانی های عزیز میتوانند علاوه بر روش های پیش گفته با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک مشترکین (https://es.hww.ir) ضمن ثبت درخواست، در جریان مابقی مراحل قرار بگیرند ضمن اینکه مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و یا مراجعه حضوری به شرکت آب و فاضلاب استان از دیگر روش های درخواست انشعاب می باشد.