واگذاری انشعاب آب دائم منوط به ارائه تائیدیه از سوی سازمان نظام مهندسی است

در مراسمی با حضور عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان و محمدرضا عظیمی رئیس سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان، تفاهم نامه همکاری با هدف استاندارد سازی تاسیسات آب و فاضلاب ساختمان ها به امضا رسید.

 عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه رعایت دستورالعمل ها و استانداردها در اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ضروری است، افزود: تمامی افرادی که از امروز اقدام به اخذ پروانه ساخت می کنند باید نسبت به تشکیل پرونده آب و فاضلاب ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعیین بازرس آبفا اقدام کنند.

به گفته وی، این الزام شامل متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب اعم از مسکونی و غیر مسکونی در شهر بندرعباس بوده  و افراد بایستی “تائیدیه بهره برداری از تاسیسات بهداشتی” صادره از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را به شرکت آب و فاضلاب ارائه کنند.

حمزه پور تصریح کرد: وصل انشعاب آب دائم توسط شرکت آب و فاضلاب نیز منوط به ارائه تائیدیه از طرف نظام مهندسی ساختمان استان است.

مدیرعامل آبفا گفت: اجرای تاسیسات داخلی بایستی توسط مجریان ذیصلاح دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای و گواهینامه تائید کمیسیون تخصصی صورت گیرد.

محمدرضا عظیمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان نیز در این مراسم با قدردانی از مشارکت آب و فاضلاب هرمزگان در استاندارد سازی ساختمان ها ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم نامه بتواند کمک زیادی به اجرای تاسیسات آب و فاضلاب در ساختمان های جدید کند.

وی افزود: نظام مهندسی ساختمان نیز تلاش خواهد کرد تا این تفاهم نامه به نحو مطلوب عملیاتی شود.