واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یک مرحله‌ای امور قراردادها 0 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/29 بازدید:0 واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها در دست بهره برداری و شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مناقصه یک مرحله‌ای بازرگانی […]

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یک مرحله‌ای امور قراردادها 0 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:0

واگذاری خدمات حفاظت و حراست از تأسیسات، سدها در دست بهره برداری و شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مناقصه یک مرحله‌ای بازرگانی 0 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29