وارد مدار شدن ۴.۸مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی

وارد مدار شدن ۴.۸مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی

به گزارشبرقاب،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:۴.۸مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون وارد مدار شده است.

محمود محمودی بابیان اینکه هم اکنون ۸مگاوات انرژی خورشیدی در استان مرکزی به شبکه برق استان متصل شده است،افزود:از این میزان ۳.۲مگاوات قبل از آغاز دولت سیزدهم و ۴.۸مگاوات از آغاز دولت سیزدهم تاکنون بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: ناترازی تولید و مصرف در سال‌های اخیر از سویی و افزایش آلودگی هوا از سوی دیگر دولت‌ها را بر آن داشته که تغییر نگرش جدی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار خود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و هدف گذاری در این حوزه با سرعت در حال پیشرفت است و دستورالعمل و بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در این راستا لحاظ شده است، 

افزود: اهدای تسهیلات ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت به بانک‌ها و همچنین خرید تضمینی انرژی تولیدی از سوی وزارت نیرو فرصت خوبی برای سرمایه گذاری متقاضیان در این حوزه است.

محمودی بیان کرد: استان مرکزی بزرگ‌ترین تولید کننده سلول‌های خورشیدی است که در شهرستان خمین تولید و توسعه این فعالیت انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی با اقلیم و گستره مناسب، برخورداری از تعداد روزهای آفتابی قابل توجه طی سال به دلیل شرایط سرزمینی و بهره‌مندی از ظرفیت مناسب سرمایه‌گذاری، از بهترین منطقه‌های کشور برای توسعه تولید برق از انرژی خورشیدی است

محمودی تصریح کرد: هرکیلووات سامانه خورشیدی، می‌تواند سالانه یکهزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت در اقلیم استان مرکزی برق تولید کند که امید است روند تغییر نگاه مردم و سرمایه گذاران به حوزه انرژی خورشیدی در استان روز به روز متفاوت تر و بهتر شود.