واحد گازی شماره ۹ نیروگاه ری به مدار تولید بازگشت

تعمیرات و بازدید واحد گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۹ نیروگاه ری به پایان رسید و این واحد به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

حسین مهدیزاده، معاونت نگهداری و تعمیرات نیروگاه ری با اعلام این خبر افزود: واحد گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۹ نیروگاه ری پس از انجام تعمیرات و بازدید محفظه احتراق به شبکه سراسری برق کشور پیوست. این واحد که طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی از مدار خارج شده بود، پس از انجام بازدید های دوره ای و تعمیرات دوباره به مدار تولید بازگشت و با شبکه سراسری برق کشور پارالل شد. مهدیزاده عنوان کرد، با اتمام تعمیرات پیشگیرانه این واحد، ۵ واحد گازی تولید انرژی دیگر این نیروگاه بصورت همزمان در حال بازدید و تعمیرات هستند، و تا پایان سال کار تعمیرات تمامی واحدهای این نیروگاه به اتمام خواهد رسید.