پس از 30 روز تعمیرات فشرده

واحد شماره دو گازی نیروگاه بندرعباس وارد مدار شد

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از وارد مدار شدن واحد شماره دوگازی این نیروگاه، پس از تعمیرات فشرده 30روزه و اتصال به شبکه سراسری برق خبر داد.
به گزارش برقاب،مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از وارد مدار شدن واحد شماره دوگازی این نیروگاه، پس از تعمیرات فشرده ۳۰روزه و اتصال به شبکه سراسری برق خبر داد.به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، “داریوش محمودی” عنوان کرد: این واحد که طبق برنامه زمان‌بندی شده و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران، به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژِی از مدار خارج شده بود، پس از اتمام تعمیرات بازدید اتاق احتراق و یاتاقان توربین و دیزل مجددا” به مدار تولید بازگشت.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس هدف تعمیرات واحد شماره ۲ گازی را رفع موانع تولید، در جهت بالابردن راندمان و افزایش تولید عنوان کرد و افزود: در این برنامه عملیاتی، تعویض(لاینرهای اتاق احتراق، کراس فایر تیوب های اتاق احتراق)تستPT ریتینرها اتاق احتراق، تستPT نازل های سوخت پاش اتاق احتراق،تعویض یاتاقان توربین و سرسیلندر دیزل راه انداز،کالیبره کارت های اسپیدترونیک انجام شد.محمودی تست رله‌های حفاظتی ژنراتور وترانس اصلی،تعویض ترموکوپل های اگزوز و سیم های ترموکوپل های اگزوز، سرویس ایستگاه گاز و استرینرهای خط لوله گاز بازدید ازپره های گایدون را از دیگر اقدامات مهم در این تعمیرات برشمرد .