مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

همه مشترکان خانگی تبریز مشمول طرح پاداش صرفه جویی می شوند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به اجرای طرح پاداش صرفه جویی مشترکان برق گفت: همه مشترکان بخش خانگی تحت پوشش این شرکت با مدیریت مصرف برق خود، مشمول این طرح می شوند.

به گزارش برقآب به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، عباس حسامی در خصوص جزئیات طرح پاداش صرفه جویی اظهار کرد:با توجه به اینکه خاموشی های برق طی سال های گذشته ابعاد مختلف کار و فعالیت را از بخش خانگی گرفته، تا فعالیت‌های مهم تولیدی و اقتصادی تحت‌الشعاع قرارداده بود اظهار کرد: در کنار افزایش زیرساخت های تولید برق در سال گذشته، بحث مدیریت مصرف به عنوان یکی از مولفه های اصلی برنامه عملیاتی گذر از دوره اوج بار مصرف همچنان در دستور کار است.

وی افزود: طی سال گذشته طرح های پاداش صرفه جویی به صورت محدود اجرا شد و خوشبختانه با مشارکت و استقبال مشترکین رو به رو شد به طوری که تعداد قابل توجهی از مشترکین مشمول طرح پاداش شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بیان کرد: با توجه به این موضوع در سال جاری نیز به منظور جلب مشارکت همگانی در بخش مصارف خانگی مشوق های جدیدی نسبت به سال گذشته پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه های مدیریت مصرف برق بخش خانگی در سال ۱۴۰۲، طرح پاداش صرفه جویی بر خلاف سال گذشته شامل تمام مشترکان شده و حتی مشترکان پرمصرف می‌توانند در آن مشارکت داشته و از این ظرفیت و امکان بهره ببرند.
حسامی اضافه کرد: رقم این پاداش‌ها به شکل پلکانی تا ۲۰ برابر تعرفه خرید برق یعنی ۲۰۰۰ تومان برای صرفه‌جویی هر کیلووات ساعت مصرف پیش‌بینی‌شده است.
وی تاکید کرد: کسانی که در زیر الگو، میزان مصرف خود را کاهش دهند تا ۲ هزار تومان یعنی تا ۲۰ برابر تعرفه خرید برق مشمول پاداش می‌شوند، اما هر چه میزان مصرف بیشتر باشد رقم پاداش هر کیلووات ساعت برق نیز کمتر می‌شود. این پاداش‌ها در قبض برق مشترکان درج می‌شود و آن‌ها برای دوره‌های بعدی بستانکار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خاطرنشان کرد: مشترکان شرکت می توانند با رعایت راهکارهای مدیریت مصرف یا  به عبارتی کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف، مدیریت مصرف روشنایی ساختمان‌ها و نیز رعایت دمای آسایش، مشمول دریافت پاداش شوند.