معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای فارس اعلام کرد :

همه ظرفیت های قانونی برای تامین برق واحدهای صنعتی جنوب فارس به کار گرفته می شود

مهندس محمد حبیب آگهی معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای فارس با اشاره به خواسته شرکت پالایشگاه پترو پیمان دانا و نیاز این شرکت برای اتصال به شبکه برق یاد آور شد : همه ظرفیت های قانونی برای تامین برق واحد های صنعتی جنوب فارس به کار گرفته می شود.

بخش خصوصی هم دراین عرصه تعهداتی دارد که باید به آن پایبند باشد.به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای فارس ، مهندس حبیب آگهی در ادامه برخی از تعهدات سرمایه گذار بخش خصوصی برای تامین برق مورد نیاز شرکت مذکور را برشمرد و افزود: هر چند میزان دیماند درخواستی این شرکت در حیطه وظایف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بوده است ولی در راستای حمایت از صنایع مستقر در شهرک های صنعتی جنوب فارس ، نسبت به اعلام شرایط فنی و مالی به پالایشگاه فوق اقدام شده است .مهندس حبیب آگهی اضافه کرد : این شرکت پالایشگاهی ، تاکنون اقدامی جهت تعهدات فنی و اجرای خط 20 کیلو ولت مورد نیاز انجام نداده است از این رو پس از اجرای این خط توسط متقاضی و نصب کلید در ایستگاه برق منطقه خوزی ، نسبت به برق دار نمودن و اتصال به شبکه اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد. معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای فارس ادامه داد : حسب قوانین ، اجرای خطوط اختصاصی و کلید اختصاصی بعهده متقاضی برق می باشد ، در عین حال شرکت برق منطقه ای استان فارس این آمادگی را دارد که با بهره گیری از همه ظرفیت های قانونی در صورت انجام تعهدات بخش خصوصی،علی رغم محدودیت های شبکه در آن محل تامین برق واحد های صنعتی را در اولویت قرار دهد.