هشدار سریع‌تر زلزله با GPS

دانشمندان دریافتند که سیستم جهانی نظارت بر زلزله مبتنی بر جی. پی. اس می تواند اطلاعات دقیق تر و سریع تر در مورد وقوع زلزله ارائه دهد. یک مطالعه جدید نشان می دهد سیستم جهانی نظارت بر زلزله مبتنی بر GPS میتواند نسبت به شبکه های لرزه نگاری سنتی هشدارهای به موقع و دقیق تری […]

دانشمندان دریافتند که سیستم جهانی نظارت بر زلزله مبتنی بر جی. پی. اس می تواند اطلاعات دقیق تر و سریع تر در مورد وقوع زلزله ارائه دهد.

یک مطالعه جدید نشان می دهد سیستم جهانی نظارت بر زلزله مبتنی بر GPS میتواند نسبت به شبکه های لرزه نگاری سنتی هشدارهای به موقع و دقیق تری را ارائه دهد؛ همچنین میتواند فرکانس هشدار های دروغین را کاهش دهد.

دانشمندان می گویند ماهواره های جی پی اس میتوانند هشدار های سریع تری را هنگام وقوع زلزله های بزرگ ارائه دهند.

ماهواره جی پی اس ماهواره ای است که برای سامانه موقعیت یاب جهانی استفاده می شود و نخستین ماهواره آن «navstar۱» در سال ۱۹۷۸ پرتاب شد.

کارشناسان باور دارند سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای جی پی اس در مطالعات ژئودینامیک و پیش بینی زلزله کاربرد دارد؛ برهمین اساس یک سیستم مبتنی بر GPS میتواند هشدارهای زودتر از حسگر های لرزه ای را هنگام وقوع زلزله های ویرانگر ارائه دهد.

در مطالعه جدید منتشر شده در ماه جاری در انجمن لرزه نگاری آمریکا، تیمی از محققان جزئیات پیشرفت جدید در توسعه سیستم هشدار دهنده زمین لرزه جهانی را نشان می‌دهند که جابجایی ایستگاه های گیرنده ماهواره ای سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) را هنگام زلزله اندازه گیری می کند، پوسته زمین تغییر شکل می دهد و این سیستم در مدت زمان چند ثانیه بزرگی زلزله را ارزیابی می کند و اولین تشخیص حرکت زمین را در کم تر از دو دقیقه هشدار می دهد.

به گفته تیموتی ملبورن، استاد زمین شناسی در دانشگاه واشنگتن مرکزی و نویسنده ارشد این پژوهش سیستم تشخیص مبتنی بر GPS نسبت به سنسور های سنتی لرزه نگاری دقیقتر است.