هشدار جدی مدیریت منابع آب شهرستان خرم‌آباد به کشاورزان

مدیریت منابع آب شهرستان خرم آباد از کلیه کشاورزان این شهرستان وبخش های تابعه در خواست کرد،با توجه به تدوام خشکسالی و‌کاهش شدید منابع آب زیر زمینی و سطحی بر اساس تصمیمات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان،از کشت هندوانه، برنج، ذرت و محصولات پر مصرف آب در کشت بهاره و تابستان و انتقال آب به اراضی غیر،جدا […]

مدیریت منابع آب شهرستان خرم آباد از کلیه کشاورزان این شهرستان وبخش های تابعه در خواست کرد،با توجه به تدوام خشکسالی و‌کاهش شدید منابع آب زیر زمینی و سطحی بر اساس تصمیمات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان،از کشت هندوانه، برنج، ذرت و محصولات پر مصرف آب در کشت بهاره و تابستان و انتقال آب به اراضی غیر،جدا خودداری نمایند.در صورت مشاهده تخلف بر اساس مواد قانونی  ۲۸،۲۷و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.