مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل؛

هشتمین جلسه کارگروه انرژی و شرکت توزیع برق استان اردبیل

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در هشتمین جلسه کارگروه انرژی و تأمین نیازهای ضروری که ۲۵ تیر ماه در محل اتاق جلسات معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان برگزار شد گفت : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیش از ۱۰ سال پیش شاخص محور شده است.

به گزارش برقآب، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در هشتمین جلسه کارگروه انرژی و تأمین نیازهای ضروری که ۲۵ تیر ماه در محل اتاق جلسات معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان برگزار شد گفت : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیش از ۱۰ سال پیش شاخص محور شده است.
قدیمی با اشاره به ۴ محور مهم چشم انداز که از سالهای گذشته به عنوان مسیر اصلی شرکت در رضایتمندی مشترکان موثر بود اظهار داشت : کاهش خاموشی ها به عنوان یکی از شاخص های مهم این نقشه راه می باشد که مطابق با برنامه حرکت کرده و با اقدامات اجرایی شده در بخش‌های مختلف توانسته ایم خاموشی را از ۲.۶۵ دقیقه به ازای هر مشترک در سال ۱۳۹۶ به ۱.۲۲ دقیقه در سال ۱۴۰۱ رسانده و در سال ۱۴۰۲ به ازای هر مشترک به ۱.۱۶ دقیقه خواهیم رساند .
وی عنوان کرد : رویت پذیر و کنترل پذیر شدن کنتورهای هوشمند فهام و شبکه های برق با توسعه اتوماسیون شبکه منجر به ارتقا کیفی خدمات شرکت توزیع از جمله کاهش خاموشی، رفع سریع مشکلات احتمالی، کاهش هزینه ها، مدیریت بار و … می شود.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت : اقدامات انجام یافته جهت کاهش تلفات انرژی یکی از اقدامات مهم در راستای افزایش بهره وری در شرکت است .
قدیمی افزود : بر این اساس، پایش تلفات فنی و برنامه ریزی استراتژیک برای کاهش تلفات ، ازجمله اهداف اصلی شرکت توزیع برق و مدیریت دارایی فیزیکی خواهد بود.
وی عنوان کرد : براساس چشم‌انداز ترسیم شده ، تلفات انرژی شرکت در سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۲ درصد رسیده است و امیدواریم در سال های آینده این عدد به زیر ۱۰ درصد برسد.
قدیمی دیگر شاخص موثر در رضایتمندی مردم را ارائه خدمات غیر حضوری عنوان نمود و افزود : ارائه خدمات غیر حضوری ۱۰۰ درصدی به مردم و راه اندازی سامانه یکپارچه برق ایران (برق من ) رسیدن به این هدف را برای شرکتهای توزیع هموارتر نموده است .
وی اظهار داشت : کلیه مشترکان برق می‌توانند بدون مراجعه به شرکت توزیع برق ، تنها با نصب و استفاده از سامانه موبایلی ” برق من ” از تمامی خدمات مربوط به شرکت توزیع برق استفاده نماید.
حسین قدیمی با اشاره به اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط این شرکت وابسته به وصول مطالبات است، گفت: وصول مطالبات برق موجب ارائه خدمات به موقع و باکیفیت به مردم می‌شود و کلیه مشترکان از جمله دستگاههای اجرایی می توانند با پرداخت به موقع هزینه برق مصرفی ، ما را در خدمت رسانی مطلوب به مشترکان یاری نمایند.