هزینه ۳۹ میلیارد ریال برای شستشوی مخازن ذخیره آب استان خراسان رضوی

39 میلیارد ريال برای شستشوی مخازن ذخیره آب در سطح شهر و روستاهای استان خراسان رضوی هزینه شده است.
هزینه ۳۹ میلیارد ریال برای شستشوی مخازن ذخیره آب استان خراسان رضوی
به گزارش برقاب،۳۹ میلیارد ریال برای شستشوی مخازن ذخیره آب در سطح شهر و روستاهای استان خراسان رضوی هزینه شده است. این هزینه در سال ۱۴۰۲ برای بیش از ۷۰ درصد مخازن بخش روستایی و بیش از ۸۰ درصد مخازن بخش شهری انجام گردیده است.در ۳۲ شهرستان شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی مطابق دستورالعمل‌ها ابلاغی شرکت مهندسی آبفای کشور برای اطمینان از سلامت فرایند ذخیره‌سازی و انتقال آب دستورکارهای شستشو، صادر و توسط پیمانکاران بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب شسته شده است. در راستای تعامل حداکثری با ۶ دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی در فرایند انتخاب مخازن نیازمند و نظارت بر شستشوی مخارن، نمایندگان مراکز بهداشتی حضور داشتند تا حدود ۲۲۵ هزار مترمکعب از ظرفیت مخازن ذخیره در بخش روستایی و ۲۱۰ هزار مترمکعب در بخش شهری شستشو گردد