هدایت سالانه چهار میلیون مترمکعب آب به سفره های زیر زمینی اشتهارد

مدیر امور منابع آب شهرستان اشتهارد استان البرز اعلام کرد: برای نجات آبخوان ها، سالانه حدود چهار میلیون مترمکعب آب سطحی از طریق طرح های تغذیه مصنوعی به سمت سفره های زیر زمینی این شهرستان هدایت می شود.

هدایت سالانه چهار میلیون مترمکعب آب به سفره های زیر زمینی اشتهارد

به گزارش برقاب،  غلامرضا احمدی گفت : با توجه به برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی شهرستان اشتهارد در دهه های گذشته اکنون شاهد کاهش سطح این سفره ها به میزان ۷۳ سانتی متر هستیم.

وی اظهار کرد: برای نجات آبخوانها ، هدایت سالانه طی ۲ سال گذشته از مجموع ۴۸۰ حلقه چاه غیر مجاز شناسایی شده در این شهرستان، ۴۵۹ حلقه آنها مسدود شده است؛ انسداد مابقی چاههای غیر مجاز در برنامه کاری امسال است.

مدیر امور آب شهرستان اشتهارد بیان کرد: با هدف مدیریت منابع آب زیر زمینی تاکنون ۹۶ حلقه چاه کشاورزی این شهرستان به کنتور هوشمند آب متصل شده و هفت حلقه چاه دیگر امسال به کنتور هوشمند مجهز می شود.

وی گفت : تعداد چاه های مجاز شهرستان اشتهارد ۱۹۶ حلقه است که شامل کشاورزی، صنعتی ، شرب و بهداشت است.

شهرستان اشتهارد با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر یکی از مناطق دارای تنش آبی در استان البرز است.بخشی از دشت اشتهارد استان البرز به علت برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی با فرونشست زمین مواجه شده است.