نیروگاه گیلان ۶۲۵ هزار مگاوات ساعت انرژی برق تولید میکند

به‌گزارش برقاب، روابط عمومی برق منطقه ای گیلان، محسن بابازاده  مدیر دفتر بازار برق شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: از نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به ‌عنوان بزرگترین نیروگاه استان با ظرفیت نامی ۱۳۰۷.۴ مگاوات، ۶۲۵ هزار و ۴۱۲ مگاوات ساعت انرژی برق در دی ماه امسال دریافت و تحویل شبکه سراسری شد. گفتنی […]

به‌گزارش برقاب، روابط عمومی برق منطقه ای گیلان، محسن بابازاده  مدیر دفتر بازار برق شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: از نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به ‌عنوان بزرگترین نیروگاه استان با ظرفیت نامی ۱۳۰۷.۴ مگاوات، ۶۲۵ هزار و ۴۱۲ مگاوات ساعت انرژی برق در دی ماه امسال دریافت و تحویل شبکه سراسری شد.
گفتنی است که نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده و دارای ۶ واحد گازی و ۳ واحد بخار است. این نیروگاه در ۱۵ کیلومتری جنوب‌شرقی شهرستان رشت قرار گرفته است