نیروگاه مقیاس کوچک ۵ مگاواتی در مراوه تپه استان گلستان

نیروگاه مقیاس کوچک ٥ مگاواتی هوتن که با استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان داخلی در شهرستان مراوه تپه استان گلستان احداث شده است، به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه برقاب، به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای مازندران و گلستان، موسوی تاکامی مدیرعامل این شرکت با اعلام خبر فوق افزود: مرحله نخست این نیروگاه با توان تولید ۴ مگاوات برق به شبکه سراسری متصل شده بود که با بهره برداری از مرحله دوم طرح، این نیروگاه به طور کامل در مدار قرار گرفت.
وی افزود: برق منطقه ای مازندران و گلستان با ۴٠٠ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه مقیاس کوچک حرارتی، بیشترین سهم را در تولید نیروی برق واحدهای مقیاس کوچک دارد.
وی اضافه کرد: با انجام تعمیرات اساسی واحدهای تولید پراکنده مقیاس کوچک و نیز ابلاغ شرایط جدید قراردادی و نرخهای ارتقا یافته توسط شرکت توانیر، نیروگاههای مقیاس کوچک این شرکت که جملگی وابسته به بخش خصوصی هستند، با ظرفیت کامل، توان را به شبکه سراسری تزریق می کنند.
موسوی تاکامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نصب ١٢٠ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی مقیاس کوچک در دست اقدام است که طی روزها و هفته های آتی وارد مدار می شوند.