نیروگاه شهیدرجایی طی 4 ماه ۴ میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید کرد

در چهارماهه نخست امسال بیش از چهار میلیارد و ۱۱۸ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای سیزده‌گانه نیروگاه شهیدرجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. از این میزان انرژی، یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون کیلووات […]

در چهارماهه نخست امسال بیش از چهار میلیارد و ۱۱۸ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای سیزده‌گانه نیروگاه شهیدرجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

از این میزان انرژی، یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
در بازه زمانی یاد شده از این میزان انرژی، ۵۵ درصد سهم تولید واحدهای بخاری و ۴۵ درصد هم سهم تولید واحدهای سیکل ترکیبی بوده است.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، از آمادگی بالا برای تولید برق پایدار و مطمئن در پیک تابستان امسال برخوردار است.​