نیروگاه ری قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارد

حمید بادرستانی مدیر عامل نیروگاه گازی ری گفت: طراحی واحدهای تولید انرژی در نیروگاه ری به گونه ای است که به هیچ عنوان قابلیت استفاده از سوخت مازوت را ندارند، و ما اگر بخواهیم هم نمی توانیم از این نوع سوخت استفاده کنیم.

بادرستانی با اشاره به اینکه سوخت اول و اصلی این نیروگاه گاز طبیعی می باشد و وضعیت تامین گاز نیروگاه نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته است، افزود: تنها سوخت جایگزین در این نیروگاه، سوخت مایع گازوئیل می باشد که در مواقع عدم تخصیص سهمیه گاز، این مجموعه برای تامین برق پایدار و نیاز شبکه از سوخت جایگزین استفاده خواهد کرد. در سالی که گذشت کمتر از ۲ درصد سوخت نیروگاه سوخت جایگزین یعنی گازوئیل بوده است.

وی افزود: استفاده از سوخت مایع گازوئیل آثار مخرب بیشتری بر روی تجهیزات توربین خواهد داشت و هرگز اولویت مصرفی ما نبوده و نخواهد بود.