با حضور وزیر نیرو

نیروگاه خورشیدی توزیع برق استان مرکزی افتتاح شد

نیروگاه خورشیدی شرکت توزیع برق استان مرکزی و ۸ دستگاه اجرایی استان افتتاح شد.

به گزارش برقاب، در مراسمی به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور وزیر نیرو و به منظور استفاده از انرژی پاک و حفظ محیط زیست و کمک به پایداری شبکه برق،نیروگاه ۵۲کیلوواتی شرکت توزیع برق استان مرکزی به میزان کل مصرف ساختمان اداری و ۸نیروگاه خورشیدی دستگاه های اجرایی استان به ظرفیت ۱۸۰کیلووات به بهره برداری رسید .

در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلفند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم بیست درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند.

به منظور اجرایی شدن مصوبه فوق، رویه اجرایی تأمین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک توسط وزیر نیرو ابلاغ شد. مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را باید از طریق انرژی های تجدیدپذیر و پاک تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.

در صورت رعایت نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در ماه قبل از صدور صورتحساب مشترکان مشمول، در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.

براین اساس تأمین تمام و یا بخشی از برق مصرفی مشترکان مشمول به یکی از روش‌ها شامل ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با اخذ مجوزهای لازم برای هریک از ساختمان‌های‌ مشترکان مشمول و یا به صورت تجمیعی برای چندین ساختمان مشترکان مشمول، خریداری از تابلوی برق سبز، به صورت فیزیکی یا گواهی برق تجدید‌پذیر و انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه تجدیدپذیر در چارچوب قوانین و مقررات جاری، امکان پذیر است.