نگرانی در خصوص قطعی یا جیره بندی آب در اراک نداریم

مدیرعامل آب منطقه ای استان مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال حدود ۹ میلیون مترمکعب آب به اراک منتقل شده است، گفت: نگرانی در خصوص قطعی یا جیره بندی آب در شهر اراک نخواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی به نقل از خبرگزاری ایسنا، مهندس عزت اله آمری در شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان مرکزی اظهار کرد: متاسفانه در خردادماه بارندگی خوبی نداشتیم و همچنان میزان بارندگی در سال زراعی امسال ۲۰۰ میلی متر است که کاهش ۶۰ تا ۷۰ میلی متری نسبت به سال قبل دارد که رقم قابل توجهی است و قطعا تاثیرات سوء خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: تقریبا تنش ها در روستاها آغاز شده، اما در شهرها با اجرای طرح های آبرسانی تنش یا قطعی یا کمبود آب نخواهیم داشت. هدف این است که در برنامه سازگاری هرساله در هر بخش صرفه جویی اتفاق بیفتد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان مرکزی در خصوص وضعیت مخازن ۳ سد بزرگ استان بیان کرد: سد ساوه در حال حاضر هیچ تنشی ندارد و تا این لحظه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب توزیع شده و عدد مخزن به ۹۶ میلیون مترمکعب رسیده است.  البته سال گذشته این موقع این موجودی ۱۷۰ میلیون مترمکعب بوده است. از ذخیره سد ساوه برای آب شرب شهر ساوه استفاده می شود.

وی ادامه داد: ۵۷ میلیون مترمکعب آب در سد کمال صالح ذخیره است که بر این اساس ۵۸ درصد این سد هنوز پر است. در زمان مشابه سال گذشته ذخیره آب این سد ۶۹ میلیون مترمکعب بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ میلیون مترمکعب آب به اراک منتقل شده است و نگرانی در خصوص قطعی یا جیره بندی آب در شهر اراک نخواهیم داشت.