نگرانی درباره تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها نداریم

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی از افزایش افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش ۶۶ درصدی مصرف گازوئیل و ۳۷ درصدی مازوت برای تولید برق خبر داد و گفت: وضعیت تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها برای پاییز و زمستان امسال خوب است و نگرانی در این باره نداریم.

به گزارش برقآب، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی از افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش ۶۶ درصدی مصرف گازوئیل و ۳۷ درصدی مازوت برای تولید برق خبر داد. او اعلام کرد که وضعیت تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها برای پاییز و زمستان امسال خوب است و نگرانی در این باره نداریم. افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور نیز به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، ساناز جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا توضیح داده است که امسال با رایزنی‌هایی که انجام شد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وضعیت تأمین سوخت نیروگاهی را بهبود بخشیده است.

با توجه به روند خوب تأمین سوخت نیروگاهی، مدیرکل برق حرارتی اظهار کرده است که نیروگاه‌ها در فصل سرما که مصرف سوخت در بخش خانگی بیشتر می‌شود، با مشکل روبرو نخواهند شد. او بیان کرده است که زمستان نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از سوخت جایگزین هستند، اما با بهبود وضعیت ذخیره‌سازی سوخت مایع و افزایش تخصیص گاز به نیروگاه‌ها، ایشان نگرانی در باره تأمین سوخت نخواهد داشت.

به علاوه، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها نیز باعث کاهش مصرف سوخت در آنها شده است. مدیرکل برق حرارتی توضیح داده است که اقداماتی که در جهت بهبود بازدهی نیروگاه‌ها انجام شده است، میزان مصرف سوخت در آنها را کاهش داده و در نتیجه آلودگی‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

در نهایت، مدیرکل برق حرارتی ابراز امیدواری کرده است که میزان پرشدگی مخازن سوخت نیروگاه‌ها تا ابتدای آبان به ۸۵ درصد برسد تا بتوان فصل سرد زمستان را به‌راحتی پشت سرگذاری. این موضوع نشان می‌دهد که با تأمین سوخت کافی، نگرانی در باره تأمین سوخت نخواهیم داشت و نیروگاه‌ها قادر به تولید برق به میزان لازم در فصل سرما خواهند بود.