نگاه فردی، وضعیت منابع آبی را بحرانی تر می کند.

امام جمعه بهاباد گفت: در مدیریت منابع ارزشمندی همچون آب، نمی توان جامعه را فدای منافع فردی کرد زیرا بحث حیات و زندگی مردم در میان است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد” محمد مهدی جوادیان زاده” در دیدار با امام جمعه شهرستان بهاباد که در راستای اجرای رویداد آبی این شهرستان […]

امام جمعه بهاباد گفت: در مدیریت منابع ارزشمندی همچون آب، نمی توان جامعه را فدای منافع فردی کرد زیرا بحث حیات و زندگی مردم در میان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد” محمد مهدی جوادیان زاده” در دیدار با امام جمعه شهرستان بهاباد که در راستای اجرای رویداد آبی این شهرستان صورت گرفت، اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای یزد از سال گذشته برنامه ای در قالب رویداد آبی آغاز کرد تا با اجرای آن تعامل بیشتری در جهت مدیریت منابع آب با بهره برداران صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت منابع آبی تصریح کرد: مدیریت در مناطق کویری یعنی استفاده نکردن از آب که این موضوع باعث نارضایتی افراد می شود.

جوادیان زاده افزود :سازگار با کم آبی یعنی هزینه کنی، از منافع خود بگذری، تا با بی آبی سازگار شوی.

وی با بیان اینکه آگاهی مردم نسبت به این شرایط نیازمند جریان گفت و گویی است تا نگاه به این موضوع یک طرفه نباشد، خاطرنشان کرد: به همین منظور شرکت آب منطقه ای یزد برنامه رویداد آبی را برگزار نمود تا با اجرای آن هر ما به مشکلات یک شهرستان رسیدگی کند.

در ادامه “حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی” امام جمعه بهاباد گفت :بشر از ذات زندگی خود بی‌خبر است زیرا خداوند ما را بگونه ای خلق کرده تا به صورت جمعی و اجتماعی زندگی کنیم.

وی با بیان اینکه افراد به همه چیز به صورت فردی نگاه می کنند، اظهار کرد :همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی از جمله بی‌آبی شده و هر کس به فکر خودش است و به دیگران و آیندگان توجهی ندارد.

امام جمعه بهاباد خاطرنشان کرد: در مدیریت منابع ارزشمندی همچون آب نمی توان جامعه را فدای منافع فردی کرد زیرا بحث حیات و زندگی مردم در میان است.

وی در پایان گفت :باید این ناآگاهی ها از بین برود تا انرژی حافظان آب به جای اینکه صرف جلوگیری از برداشت ها شود، در زمینه برنامه ریزی برای مدیریت منابع آبی مصرف شود.