نکات ایمنی که هنگام وزش باد شدید و طوفانی باید بدانید

نکات ایمنی که هنگام وزش باد شدید و طوفانی باید بدانید

نکات ایمنی که هنگام وزش باد شدید و طوفانی باید بدانید به گزارش برقاب، در زمان رعد و برق از تلفن همراه استفاده نکنید

در زمان اعلام هشدار، کوهنوردی نکنید و در ارتفاعات قرار نگیرید. از دست زدن به تابلو‌های برق جدا خودداری کنید.وسایل برقی خود را در زمان رعد و برق از برق بکشید.از پناه گرفتن یا ایستادن زیر تک درخت در دشت خودداری کنید.با توجه به وزش باد‌های شدید از قرار گرفتن در زیر درختان و سقف‌های نا ایمن خودداری کنید.شاخه‌های پوسیده و خشکیده درختان اطراف ساختمان خود را که هنگام وقوع توفان و تند باد احتمال سقوط دارند قطع کنید. کیف شرایط اضطراری و جعبه کمک‌های اولیه را همواره در منزل آماده داشته باشید.در صورتی که مجبور به ترک منزل یا محل سکونت خود هستید قبل از خروج حتما جریان برق، آب و گاز را قطع کنید.