از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون انجام شد؛

نوسازی شبکه برق روستاهای آذربایجان غربی در قالب طرح بهارستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از اجرای موفق طرح های توسعه محور این شرکت و اتمام طرح بهارستان در ۱۵۲ روستای آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

نوسازی شبکه برق روستاهای آذربایجان غربی در قالب طرح بهارستان

به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از اجرای موفق نوسازی شبکه برق روستاهای آذربایجان غربی در قالب طرح بهارستان این شرکت و اتمام طرح بهارستان در ۱۵۲ روستای آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مهندس طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از اتمام طرح بهارستان در ۱۵۲ روستای استان خبر داد و گفت: تلاشگران صنعت برق امسال در راستای اجرای طرح های بهینه سازی شبکه برق اقدامات شاخصی در سطح استان به ویژه در سطح روستاها انجام داده اند که اجرای کامل طرح بهارستان در ۱۵۲ روستای سطح استان بخشی از این اقدامات می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در ادامه به اجرای «طرح بهارستان» در روستاهای مورد هدف این طرح با اولویت روستاهای مشکل دار اشاره کرد و گفت: با حمایت های انجام شده از سوی دولت سیزدهم در راستای توسعه و بهسازی شبکه های برق روستایی، توجه به مناطق محروم و توسعه متوازن، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون طرح روستا محور بهارستان در ۱۵۲ روستای آذربایجان غربی با اعتباری بالغ بر ۱۴۸ میلیارد تومان اجرا شده است.