برای اولین بار با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفت؛

نوسازی سیستم کنترل مدیریت مشعل‌های بویلر نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از نوسازی سیستم کنترل مدیریت مشعل‌های بویلر واحد یک بخار این نیروگاه برای نخستین بار با صرفه‌جویی ارزی دو میلیون دلاری و در راستای رفع موانع تولید خبر داد.

به گزارش برقاب، داریوش محمودی با بیان این مطلب، افزود: در واحدهای بخار ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه بندرعباس، سیستم مدیریت مشعل‌های بویلر یا BMS وظیفه کنترل مشعل‌ها، اجرای سکوئنس‌های عملیاتی و همچنین حفاظت بویلر را برعهده دارد و هر واحد بویلر دارای ۱۶ مشعل گاز و ۱۶ مشعل مازوت در چهار طبقه و چهار گوشه است و چهار مشعل گازوئیل نیز در زمان راه‌اندازی بویلر استفاده می‌شود.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس ادامه داد: با گذشت چند دهه از کارکرد، سیستم کنترلی BMS قدیمی قابلیت خود را به میزان زیادی از دست داده و این امر سبب خروج واحدهای بخار شده بود، که هر یک از این خروج‌ها زمان زیادی را جهت راه‌اندازی مجدد واحد به خود اختصاص می‌داد و هزینه‌های عدم تولید را در بر می‌گرفت.
محمودی اضافه کرد: در همین راستا با هدف افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه مقرر شد که سیستم کنترل BMS واحد یک بخار با استفاده از سیستم PLC و با در نظر گرفتن استانداردهای نوین سیستم‌های کنترل و حفاظت نیروگاهی طراحی، ساخته و تعویض شود.
وی خاطرنشان کرد: طراحی، ساخت و نصب سیستم BMS نیروگاه بندرعباس به صورت پروژه تولید بار اول، در مدت‌ زمان ۶ ماه با صرفه‌جویی دو میلیون دلاری و بومی‌سازی این سیستم با همکاری، طراحی و ارتقای تکنولوژی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد.
محمودی گفت: نوسازی سیستم کنترل BMS دیگر واحدهای بخار، اصلاح تجهیزات معیوب در بخش فیلد، نوسازی حلقه‌های کنترل آنالوگ واحد یک بخار و خودکار کردن سیستم کنترل احتراق این واحد، نوسازی حلقه‌های کنترل آنالوگ دیگر واحدهای بخار، نوسازی دیگر سیستم‌های کنترل قدیمی واحدهای بخار و یکپارچه‌سازی سیستم‌‌های کنترل هر واحد به‌منظور تحقق سیستم کنترل DCS بومی نیروگاه بندرعباس از برنامه‌های آینده این شرکت در جهت افزایش راندمان و رفع موانع تولید خواهد بود.