مدیرعامل آبفا در بازدید استاندار از طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس:

نوسازی خطوط جمع آوری فاضلاب هم راستا با طرح توسعه تصفیه خانه ضروری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان تکمیل خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب هم راستا با تکمیل تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس و انتقال پساب به صنایع غرب را مهم ارزیابی و تخصیص اعتبار برای اجرای آن را خواستار شد.

به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان تکمیل خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب هم راستا با تکمیل تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس و انتقال پساب به صنایع غرب را مهم ارزیابی و تخصیص اعتبار برای اجرای آن را خواستار شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در بازدید مهدی دوستی استاندار هرمزگان از روند بازسازی و احداث فازهای تصفیه تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، با بیان اینکه دستورات استاندار هرمزگان در تکمیل پروژه‌های آب و فاضلاب همواره راهگشا و تسریع کننده امور بوده است، افزود: نگاه جامع و آینده نگری استاندار هرمزگان در این بازدید نشان داد عزمی جدی در استان هرمزگان برای جلوگیری از ورود به پساب به دریا وجود دارد که نوید روزهای خوب با هدف بهبود شرایط زیست محیطی ساحل بندرعباس را می‌دهد.عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس در حال حاضر ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: در این بازدید موانع پیش روی این پروژه بصورت میدانی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.به گفته حمزه پور ۳۸ کیلومتر از خطوط جمع آوری بتنی و در شرایط بحرانی است که می طلبد با هدف جلوگیری از ریزش آن، نوسازی شود.مدیرعامل آبفای هرمزگان ادامه داد: یکی از دیگر از چالش های شهر بندرعباس جمع آوری فاضلاب محلات بافت فرسوده شامل محله چاهستانی ها، آیت الله غفاری و سنگ کن است که فاضلاب خام آنها وارد خورها می شود.وی مجموع اعتبار پیش بینی شده برای نوسازی و توسعه خطوط جمع آوری فاضلاب بندرعباس را ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.گفتنی است، در این بازدید، به مناسبت هفته کارگر، استاندار هرمزگان با اهدای گل از تلاش کارگران قدردانی کرد