نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمان ها بسیار رفیع است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشستی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت “روز ارتباطات و روابط عمومی” گفت: نقش، جایگاه و اهمیت روابط عمومی در سازمان ها بسیار رفیع است. سید محمد موسوی زاده در این نشست ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دفتر روابط عمومی و رابطین این بخش در مدیریت های توزیع برق شهرستان ها افزود: […]

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشستی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت “روز ارتباطات و روابط عمومی” گفت: نقش، جایگاه و اهمیت روابط عمومی در سازمان ها بسیار رفیع است.

سید محمد موسوی زاده در این نشست ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دفتر روابط عمومی و رابطین این بخش در مدیریت های توزیع برق شهرستان ها افزود: یکی از ماموریت های اصلی روابط عمومی اطلاع رسانی می باشد و سرعت، دقت و شفافیت در ارائه اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: فعال بودن تریبون روابط عمومی در درون سازمان و ارائه اطلاعات لازم به مخاطبین برون سازمانی و اخذ بازخورد مردمی، مصداق واقعی ماموریت روابط عمومی محسوب می شود و هر چه نقش آفرینی در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی پررنگ و موثر انجام شود، مشارکت مردم و همکاری آنان بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به این که مصداق بارز و نقش کلیدی روابط عمومی در گذر موفق از پیک بار تابستان، نمود بیشتری خواهد داشت یادآور شد: انعکاس مواردی همچون کاهش بارندگی و عدم امکان بهره مندی از ظرفیت کامل نیروگاه های برق آبی، افزایش دمای زودهنگام و رشد مصرف ۲۰ درصدی، به عنوان مسائل درون سازمانی به شمار می روند و این نکات مهم می بایست از طریق تریبون سازمان که روابط عمومی است به مشترکان ارائه گردد تا مردم همکاری بیشتری با صنعت برق داشته باشند.

وی تصریح کرد: روابط عمومی نقش اثرگذار و مثبتی در دیده شدن پرسنل، واحدها و شرکت دارد و هنگامی که تصاویر عملکرد کارکنان به ویژه نیروهای عملیاتی منعکس می شود، اهمیت کار افراد متجلی شده و امید و شوق به کار بیشتر گردیده و این احساس مالکیت به سازمان، بهره وری را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان ساخت:” ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی” فرصت مناسبی است تا از تلاش های دست اندرکاران عرصه خطیر  روابط عمومی و اطلاع رسانی تقدیر شایسته به عمل آید و جایگاه این حوزه بیش از پیش متبلور شود.

یادآور می شود: به مناسبت نکوداشت “روز ارتباطات و روابط عمومی” ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اعطای هدایایی از کارکنان دفتر روابط عمومی قدردانی نموده و مدیران توزیع برق شهرستان های استان نیز از رابطین و فعالان روابط عمومی در مدیریت های توزیع برق با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آوردند.