نقش سازنده بانوان در مدیریت مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت توانیر گفت : امروزه بانوان کشورمان در پستهای کلیدی وفناوریهای پیشرفته صنعت برق نقش مهم و سازنده ایفا می کنند .

به گزارش برقآب رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در مراسم رونمایی از «طرح مسابقه ملی پیامکی خانواده انرژی» که با هدف فرهنگسازی و مدیریت مصرف صحیح انرژی صبح امروز در محل وزارت نیرو برگزار شد با اشاره به نقش کلیدی و سازنده بانوان کشور در مدیریت مصرف انرژی گفت : خوشبختانه بانوان کشور نقش سازنده ای در پستهای مدیریتی و فناوری های پیشرفته ایفا می کنند .

رجبی مشهدی افزود: درطی سال میزان مصرف برق در بخش خانگی، یک سوم از تولید برق کشور است و این میزان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی در فصل تابستان به ۵۰ درصد افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت :زنان نقش قابل توجهی در بهینه سازی مصرف انرژی ایفا میکنند و می توانند به عنوان الگودر مدیریت مصرف برق موثر باشند .

رجبی مشهدی با بیان اینکه ساعت اوج مصرف در میزان مصرف انرژی بسیار موثر است گفت : بانوان می توانند با فرهنگسازی مناسب وعدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعتهای اوج بار و یا انتخاب وسایل برقی با برچسب و رتبه بندی انرژی میزان مصرف خود و خانواده شان را آگاهانه مدیریت نمایند که دردراز مدت منجر به صرفه جویی و کاهش هزینه های خانواده نیز خواهد شد .

مدیرعامل شرکت توانیر درپایان با بیان اینکه این روزها استفاده از کولرهای گازی به طور همزمان با کولرهای آبی رایج شده گفت : استفاده خانواده ها از کولرهای گازی که برق بیشتری مصرف میکنند منجر به افزایش مبلغ قبوض صادره خواهد شد که به اقتصاد خانواده نیز لطمه وارد می شود و همچنین بار شبکه برق کشور نیز در تابستان افزایش قابل ملاحظه ای پیدا میکند.