نقشه برداری و تهیه کاداستر…

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار ۱ استعلام: نقشه برداری و تهیه کاداستر مطالعات در راستای حد تقریبی رودخانه های اوغان(بازه۲) و نکارود(بازه ۳) استعلام ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ فراخوان مشاوره: مطالعات مرحله دوم سد میرداماد(شصت کلاته) ارزیابی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳ ۱۲مشاوره ای: مطالعات شیرین سازی آب دریا٬ انتخاب بهترین موقعیت آبگیر و طراحی […]

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
۱ استعلام: نقشه برداری و تهیه کاداستر مطالعات در راستای حد تقریبی رودخانه های اوغان(بازه۲) و نکارود(بازه ۳) استعلام ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
۲ فراخوان مشاوره: مطالعات مرحله دوم سد میرداماد(شصت کلاته) ارزیابی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
۳ ۱۲مشاوره ای: مطالعات شیرین سازی آب دریا٬ انتخاب بهترین موقعیت آبگیر و طراحی تصفیه خانه ارزیابی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعت بیشتر:

http://www.gsrw.ir/cs/Tender/163/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C