نظر سنجی مشترکین شرکت توزیع برق استان البرز

باسلام و احترام مشرکین گرامی در راستای بهبود ارائه خدمات برق با تکمیل پرسشنامه ذیل شرکت توزیع برق استان البرز را یاری فرمایید. با تشکر *لینک پرسشنامه* https://www.aepdc.ir/fa-IR/DouranPortal/5499/page/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86

باسلام و احترام
مشرکین گرامی در راستای بهبود ارائه خدمات برق با تکمیل پرسشنامه ذیل شرکت توزیع برق استان البرز را یاری فرمایید.

با تشکر
*لینک پرسشنامه*

https://www.aepdc.ir/fa-IR/DouranPortal/5499/page/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86