نظارت عالیه در حوزه کاهش پیک سال ۱۴۰۰ در توزیع برق چهار محال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری، باحضور مهندس عبید آوی ناظر شرکت توانیر، نظارت عالیه در زمینه کاهش پیک سال ۱۴۰۰ در حوزه های بهره برداری ومدیریت مصرف این شرکت انجام شد. مهندس مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت در جلسه افتتاحیه نظارت عالیه ، ضمن تشریح اقدامات شاخص این شرکت […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری، باحضور مهندس عبید آوی ناظر شرکت توانیر، نظارت عالیه در زمینه کاهش پیک سال ۱۴۰۰ در حوزه های بهره برداری ومدیریت مصرف این شرکت انجام شد.

مهندس مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت در جلسه افتتاحیه نظارت عالیه ، ضمن تشریح اقدامات شاخص این شرکت در حوزه مدیریت وکاهش پیک بار در سال جاری وسنوات قبل گفت : استان چهارمحال وبختیاری طی دو سال گذشته در این زمینه در محدوه سبز قرار داشت و در سال جاری نیز با تعاملات انجام شده از همه ظرفیت ها برای گذر موفق از پیک بار مصرف برق استفاده خواهیم کرد.

طی این نظارت عالیه در حوزه بهره برداری ؛ وضیعت تعدیل روشنایی معابر ، روند شناسایی و مقابله با رمز ارزها و مدیریت برق های غیر مجاز و…. ، و در حوزه مدیریت مصرف؛ وضیعت مرکز پایش ، طرح ها وبرنامه های مدیریت مصرف ، تنظیم تفاهم نامه ها ،کنترل بار سرمایشی ادارات و… مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.