مدیر امور منابع آب مغان مطرح کرد؛

نظارت بر عملکرد عوامل توزیع و میراب ها در شبکه مغان

مدیر امور منابع آب مغان در نشست با عوامل توزیع آب و سرمیرآب ها ضمن تاکید بر دقت و رعایت مسائل و وظایف محوله اظهار داشت: علیرغم وجود تنش آبی و کم بودن بارندگی ها، توزیع و تحویل آب به زارعین به نحو احسن انجام می شود.

نظارت بر عملکرد عوامل توزیع و میراب ها در شبکه مغان و منطقه آبیاری بیله‌سوار با جدیت انجام می گیرد

به گزارش برقاب، سیدعباس مینایی با اشاره به مشکلات موجود در منطقه آبیاری بیله‌سوار از جمله قرارگیری در انتهای شبکه از سرمیراب ها خواست نسبت به توزیع عادلانه آب بین زارعین نهایت حساسیت را به خرج دهند.

وی نظارت را یکی از ارکان اصلی مدیریت بیان کرد و اظهار داشت: در راستای نظارت بر عملکرد عوامل توزیع و میراب ها بویژه در منطقه آبیاری بیله‌سوار ناظرین به شکل های گوناگون اقدام به بازدید و بررسی عملکرد میراب ها می نمایند.

مینایی همچنین آموزش را یکی از سرفصل های دیگر در حوزه عملکرد عوامل توزیع آب برشمرد و خاطر نشان کرد: شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی مغان به صورت مداوم نسبت به آموزش و توجیه فنی میراب ها اقدام می کنند که این‌ اقدام نهایتا به اهداف شرکت آب منطقه ای اردبیل و توزیع عادلانه آب منجر خواهد شد.

وی افزود: اگر چه توزیع آب توسط میراب ها تا حد زیادی در توزیع عادلانه آب موثر است اما همکاری زارعین و بهره برداران نیز موجب می شود کارایی و بهره‌وری سیستم توزیع، بهتر و با کیفیت تر از گذشته باشد.

مدیر امور منابع آب مغان در خصوص وصول آب بها از زارعین و گزارش به موقع آبیاری توسط میراب ها، یادآور شد: میراب ها و عوامل توزیع باید دقت کنند آب بها در اسرع وقت مطالبه شود زیرا که در صورت عدم پرداخت آب بها جریمه دیرکرد نیز از کشاورزان دریافت خواهد شد.

رعایت نظم و انضباط و حضور به موقع در محل کار، رعایت اخلاق و برخورد مناسب با زارعین و نوبت دهی طبق قانون و رعایت حال زارعین از جمله مسائلی بود که مدیر منابع آب مغان به سرمیرآب ها توصیه و گوشزد نمود.