نصب50 دستگاه پست هوایی جهت تقویت ولتاژ مشترکان در سال جاری

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در سال جاری با صرف اعتباری بالغ بر 190 میلیارد ریال تعداد 50دستگاه پست هوایی جهت تقویت ولتاژ مشترکان نصب و راه اندازی خواهد شد.
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: در سال جاری با صرف  اعتباری بالغ بر 190 میلیارد ریال تعداد 50دستگاه پست هوایی جهت تقویت ولتاژ مشترکان نصب و راه اندازی خواهد شد.

محمد علی عزیزی، در ادامه افزود: با نصب و راه اندازی این پست ها امکان پاسخگویی به تقاضای مشترکان، تعدیل بار ترانسفورماتورهای مجاور، تصحیح ولتاژ شبکه برق و ایجاد قدرت مانور بیشتر بر روی شبکه فراهم شده واز سوی دیگر  مشکلاتی مانند ضعف ولتاژ، تجاوز به حریم شبکه های برق نیزمرتفع خواهند شد.
این مقام مسئول همچنین یادآور شد: در سال جاری مقاوم سازی 1200 اصله پایه فشار متوسط و ضعیف شبکه ها با اعتبار معادل 180 میلیارد ریال و احداث و اصلاح 20 کیلومتر شبکه فشار ضعیف با اعتبار 70میلیارد ریال جهت تقویت ولتاژ مشترکان صورت خواهد پذیرفت.
وی نصب12 دستگاه اتوترانس جهت تقویت ولتاژ مشترکان با اعتبارمعادل 150 میلیارد ریال و همچنین احداث 25 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت توسعه فیدر با صرف هزینه ای  به میزان 980 میلیارد ریال را از دیگر پروژه های در دست اجرای این شرکت در سال جاری برشمرد و بیان داشت: در نظر است در سال جاری 143 دستگاه پست هوایی با اعتبار معادل 700 میلیارد ریال جهت تعدیل بار پست های پربار نیز احداث شود.
عزیزی، تصریح کرد: در سال جاری تقویت 370 دستگاه ترانس پربار با صرف هزینه ای بالغ بر 500 میلیارد ریال نیز صورت خواهد پذیرفت.
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه ابراز امیدواری کرد با اتمام عملیات اجرایی این پروژه ها و تقویت زیرساخت ها ، شرایط برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به تمامی مشترکان وتسریع در امر خدمت رسانی گسترده فراهم خواهد شد.