با هدف کنترل روند مصرف؛

نصب ۷۴۲ کنتور هوشمند برق در شهرستان سرخه

با هدف کنترل وضعیت روند مصرف برق و شفافیت در نوع مصرف مشترکان، تعداد 742 دستگاه کنتور هوشمند (طرح فهام) در شهرستان سرخه نصب شده است

به گزارش برقاب،با هدف کنترل وضعیت روند مصرف برق و شفافیت در نوع مصرف مشترکان، تعداد ۷۴۲ دستگاه کنتور هوشمند (طرح فهام) در شهرستان سرخه نصب شده است.مدیر توزیع برق شهرستان با اعلام خبر فوق اضافه کرد: این تعداد کنتور برق کمک شایانی به هوشمندسازی تاسیسات توزیع برق و مدیریت پیک بار شبکه خواهد نمود و روند نصب کنتورهای طرح فهام برای سال جاری به جد مورد پیگیری خواهد بود.سعید ادب با اشاره به این مهم که در سال گذشته افزون بر ۲۲ هزار متر شبکه فشارضعیف و فشارمتوسط در شهرستان احداث و بهینه سازی شده است گفت: به جهت تامین برق متقاضیان روستایی و شهری مقدار دو هزار و ۳۰۰ متر شبکه با استفاده از ظرفیت کابل خودنگهدار در مناطق مختلف شهرستان احداث شده است.وی اضافه کرد: با جذب ۱۷۸ مشترک در سال گذشته تعداد مشترکین شهرستان به عددی بالغ بر ۱۰ هزار مشترک رسیده است که به این منظور با نصب ۲۲ دستگاه جدید ایستگاه هوائی و زمینی توزیع برق مجموع ظرفیت پست های توزیع برق به عددی بالغ بر ۶۷ هزار کیلووات ساعت رسیده است.ادب گفت: جابه جایی، نصب و تعویض ۸۳ مورد از پایه های چوبی و سیمانی، اصلاح و بهینه سازی هفت هزار و ۴۸۵ متر از شبکه توزیع برق در روستاهای شهرستان و اصلاح و نظارت ۴۶۷ دستگاه سرچراغ روشنایی معابر از جمله مهمترین اقدامات انجام شده مدیریت توزیع برق شهرستان در راستای طرح بهارستان بوده است.وی بیان داشت: احداث شبکه فشارمتوسط و فشارضعیف به صورت هوایی و زمینی، اصلاح شبکه های دارای معارض، برکناری شبکه سیمی و جایگزینی آن با کابل خودنگهدار، انجام تعمیرات و سرویس های دوره ای تجهیزات و تاسیسات توزیع برق، برگزای مانورهای خدمت متعالی، تست دستگاه های لوازم اندازه گیری، افزایش نقاط مانور شبکه و قابلیت قطع از راه دور با هدف تقویت کنترل پذیری و افزایش نقاط مانور از جمله اقدامات شاخص صورت گرفته در مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه بوده است.وی خاطرنشان ساخت: به این منظور در شهرستان سرخه تعداد ۴۰۶ پروژه عمرانی برق رسانی به ارزش معدل ۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به انجام رسیده است.