نصب ۵۲۵ دستگاه کنتور هوشمند در استان مرکزی

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی از نصب ۵۲۵دستگاه کنتور هوشمند در این استان در سال ۹۹ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس محمود قدبیگی نصب کنتور هوشمند را یکی از پروژه‌های ۱۵‌گانه طرح احیا و تعادل بخشی عنوان کرد و افزود: […]

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی از نصب ۵۲۵دستگاه کنتور هوشمند در این استان در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس محمود قدبیگی نصب کنتور هوشمند را یکی از پروژه‌های ۱۵‌گانه طرح احیا و تعادل بخشی عنوان کرد و افزود: با نصب ۵۲۵ دستگاه کنتور هوشمند در سال ۹۹ در سطح استان و کنترل و نظارت بر آنها حدود ۱۸.۳میلیون متر مکعب از اضافه برداشت آب جلوگیری به‌عمل آمد.

وی بیان کرد: شهرستان های شازند، اراک و خنداب به ترتیب با نصب ۹۳، ۸۴ و ۶۸ کنتور، بالاترین تعداد نصب کنتور هوشمند در سطح استان را به خود اختصاص داده اند.

مهندس قدبیگی گفت: نصب کنتورهای هوشمند روی همه چاه‌های کشاورزی در سطح استان از برنامه‌های جدی این شرکت است و این امر سهم بسزایی را در کنترل مصارف آبی و مدیریت آن برای بهبود وضعیت آبخوان بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری با هدف ممانعت از اضافه برداشت آب انجام می‌شود، تصریح کرد: یکی از مباحث مهمی که در مدیریت منابع آب مؤثر است و شاکله مدیریت منابع آب را تشکیل می‌دهد اندازه گیری میزان مصرف است و در هر دشتی که کنتور نصب می‌شود منافع آن شامل حال بهره‌برداران خواهد شد.