نصب ۴ دستگاه کنتور اندازه‌گیری برداشت از منابع تولید

مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد آبفای غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: با هدف شفاف‌سازی و تعیین مقدار واقعی تولید وکنترل و مدیریت بهتر توزیع آب و ارائه خدمات مطمئن در امر آب‌رسانی، سه دستگاه فلومتر الکترومغناطیس و یک‌دستگاه فلومتر اولتراسونیک در شهرهای قدس و باغستان نصب و راه‌اندازی شد. […]

مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد آبفای غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: با هدف شفاف‌سازی و تعیین مقدار واقعی تولید وکنترل و مدیریت بهتر توزیع آب و ارائه خدمات مطمئن در امر آب‌رسانی، سه دستگاه فلومتر الکترومغناطیس و یک‌دستگاه فلومتر اولتراسونیک در شهرهای قدس و باغستان نصب و راه‌اندازی شد.

محمد بزرگمهر افزود: به‌منظور انجام آنالیزهای تحلیلی و مقایسه‌ای، دبی‌سنجی‌های موردی و فصلی از تمامی منابع با دستگاه پرتابل استاندارد به‌صورت مستمر توسط همکاران دفتر مدیریت مصرف در حال انجام است.

او در خصوص عملیات دبی‌سنجی منبع آب گفت: از مهم‌ترین یافته‌های این عملیات نظارت و کنترل بر خرید کنتورهای با کیفیت بالا تر برای کاهش مغایرت‌های موجود است.

بزرگمهر اظهار داشت: مواردی نظیر رعایت استاندارد و الزامات نصب فلومتر روی تجهیزات سر چاهی، انجام PM، بازدید و سرکشی مستمر از وضعیت برق و ارت کنتور از جمله مهم‌ترین عوامل کارکرد درست و افزایش بازدهی کاری این فلومترهاست که همواره مورد تاکید و رصد این دفتر خواهد بود.