نصب ۴۰۰ کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف در سنندج

مدیر امور برق جنوب سنندج  از نصب ۴۰۰ دستگاه کنتور هوشمند از ابتدای سال تاکنون برای مشترکان پرمصرف در بخش های خانگی و تجاری این امور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، اسعد خالدی مدیر امور برق جنوب سنندج با تاکید بر اینکه با نصب کنتورهای هوشمند می توان به خوبی رفتارمشترکان پرمصرف را کنترل کرده و آنان را در ردیف مشترکین خوش مصرف قرارداد، گفت: در همین راستا از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰ کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف در بخش تجاری و خانگی در امور برق جنوب شهرستان سنندج نصب و راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه های آتی تمامی کنتورهای برق مشترکان پرمصرف خانگی وتجاری  به کنتورهای هوشمند تبدیل خواهد شد، افزود: تاکنون برای بیش از ۹۰ درصد از مشترکان دیماندی و برای بیش از ۶۰ درصد از مشترکان کشاورزی در این حوزه کنتور هوشمند نصب و راه اندازی شده و در آینده برای همه مشترکان نیز نصب می شود تا هدف مدیریت بار و متعادل سازی مصرف برق به طور کامل محقق شود.

مدیر امور برق جنوب سنندج اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند پیش نیاز برنامه های مدیریت مصرف است وبرای اعمال تعرفه های مختلف درساعات اوج مصرف برق یا حتی خارج ازآن زمان نصب این کنتورها ضروری است.

وی با بیان اینکه در کنتورهای هوشمند رفتار مصرف و نظارت مصرف‌کننده بر سیستم و صورتحساب جهت شفافیت بیشتر به مشترکین ارائه می شود، افزود: در این طرح کنتورهای هوشمند جایگزین کنتورهای قدیمی می‌شوند و اطلاعاتی از قبیل مصرف برق، میزان ولتاژ، جریان و ضریب توان در این کنتورها ثبت می شود.

خالدی امکان برقراری دوسویه بین شرکت و مصرف کنندگان، جمع آوری و پردازش و ارسال اطلاعات به شرکت را ازمزیت های استفاده از کنتورهای هوشمند عنوان کرد و تصریح کرد: آگاهی شرکت از مقدار انرژی مصرف شده در ساعات پرباری و کم باری و آگاهی مصرف کنندگان ازمقدار مصرف ساعتی و روزانه و امکان تشخیص سرقت انرژی از کنتور از دیگرقابلیت های کنتورهای هوشمند است.