نصب پمپ آب غیر مجاز توزیع عادلانه و یکسان آب را به چالش می‌اندازد.

سرپرست امور آب و فاضلاب گناباد گفت: نصب پمپ به صورت غیر اصولی و غیر مجاز توسط برخی از مشترکین منجر به عدم امکان مدیریت توزیع عادلانه آب در نقاطی از گناباد شده است. به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان گناباد، جواد سالاری اذعان کرد: باتوجه به کمبود منابع آبی و خشکسالی […]

سرپرست امور آب و فاضلاب گناباد گفت: نصب پمپ به صورت غیر اصولی و غیر مجاز توسط برخی از مشترکین منجر به عدم امکان مدیریت توزیع عادلانه آب در نقاطی از گناباد شده است.
به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان گناباد، جواد سالاری اذعان کرد: باتوجه به کمبود منابع آبی و خشکسالی اخیر، بعضی از مردم با نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه توزیع آب، که امری غیرقانونی و غیرشرعی است، حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند که این موضوع دسترسی عادلانه همه مردم را به آب شرب با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه نصب مستقیم پمپ موجب کاهش شدید فشار آب همسایگان شده و نیز ممکن است در اثر مکش معکوس، هرگونه آلودگی را وارد شبکه توزیع آب کند، گفت: هر مشترکی که که به دلیل افت فشار شبکه نیازمند استفاده از پمپ برای تقویت فشار داخل ساختمان باشد، حتما می بایست بعد از کنتور آب در ورودی شبکه داخلی ساختمان مخزن ذخیره تعبیه نموده و پس از این مخزن، پمپ را نصب نمایند تا آب پس از ورود به منزل و عبور از کنتور ابتدا وارد مخزن شده و پس از آن به داخل ساختمان پمپاژ شود.
سالاری افزود: از آنجایی که نصب مستقیم پمپ مطابق بند ۴-۳۴-۲ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب ممنوع می باشد و منجر به قطع انشعاب تا زمان برچیدن پمپ خواهد شد، گشت آب به جد با مشترکین متخلف برخورد خواهد نمود.
وی در پایان از همشهریان گنابادی درخواست نمود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۲ به این امور گزارش دهند.