نصب نخستین روتور توربین بخار ایرانی

تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه بعثت به منظور نصب نخستین روتور توربین بخار ساخت ایران در حال اجرا است. با توجه به اهمیت استراتژیک این نیروگاه در زمینه تولید برق و حضور موثر در شبکه برق تهران، کارکنان نیروگاه بعثت در تلاشند تا این واحد در موعد مقرر وارد مدار شده و نقش خود را […]

تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه بعثت به منظور نصب نخستین روتور توربین بخار ساخت ایران در حال اجرا است.

با توجه به اهمیت استراتژیک این نیروگاه در زمینه تولید برق و حضور موثر در شبکه برق تهران، کارکنان نیروگاه بعثت در تلاشند تا این واحد در موعد مقرر وارد مدار شده و نقش خود را در گذر از پیک مصرف برق تابستان به خوبی ایفا کند.
در این دوره از تعمیرات اساسی علاوه بر اجرای سرویس‌های برنامه‌ریزی شده و متداول، نخستین روتور توربین بخار ساخت داخل نیز به روش مهندسی معکوس در حال نصب است.